Paardenalfabet A

Neutraal - je kunt maar

één keer een eerste

indruk maken

A. Neutraal - Vriendschap

Dit is de eerste letter van het paardenalfabet, bedoeld voor het opbouwen van een taal tussen jou en je paard en het bevestigen van het leiderschap. Als je iemand ontmoet, hoe zou je hem dan benaderen? Ik doe dit graag op een positieve manier, want je kunt maar één keer een eerste indruk maken. Dat geldt zowel voor mensen als voor paarden.

Jammer genoeg, kan er tijdens deze eerste introductie al veel misgaan in het leven van een paard. Mensen dwingen paarden dingen voor hen te doen zonder communicatie met het paard en zonder rekening te houden met zijn gevoelens. Paarden worden gevangen, vastgebonden, geblinddoekt, gedwongen over en langs obstakels te gaan en/of geforceerd zadelmak gemaakt.
Laten we een mak en al bereden paard nemen als voorbeeld. De meeste ruiters die hij tegenkomt zadelen hem op en gaan op hem zitten alsof er geen voorbereiding nodig is. Ze schoppen hem om voorwaarts te gaan. Trekken aan de teugels om te stoppen. Ze sleuren hem de bochten door. Als het paard weerstand biedt of zich misdraagt komen de hulpmiddelen, zoals het dichtsnoeren van de mond met een sperriem en het gebruik van de slofteugel om het hoofd naar beneden te houden zodat het paard doet wat zij zeggen.

Zoals ik het zie, zijn deze hulpmiddelen grof, maar worden in deze tijd als normaal gezien. Slechts weinig mensen trekken dit in twijfel. Je kunt een veel positiever resultaat behalen zonder mechanische hulpmiddelen of militaristische houding.

Neutraal geeft je de eerste handgreep!

Als mensen zouden kunnen denken vanuit het oogpunt van het paard zouden ze weten dat communicatie, leiderschap en liefde tot grotere resultaten en betere samenwerking leidt dan dwang. Eigenlijk hebben we als liefhebber van paarden allemaal één wens. En dat is in harmonie met je paard werken i.p.v. in strijd met je paard.


Paarden hebben geen dwang nodig. Ze kunnen op een natuurlijke manier overtuigd worden en gewillige partners zijn. De ontwikkeling van het paarden alfabet is voortgekomen uit het observeren van het natuurlijk gedrag van paarden en de communicatie tussen paarden onderling.

De eerste letter A staat voor neutraal. Het is de meest belangrijke letter van het paarden alfabet. Je gebruikt dit bij je paard voordat je al het andere gaat doen (denk nog maar eens aan hoe je je voorstelt aan mensen en welke indruk je wilt achterlaten). Je neutraal blijf je gebruiken vóór, gedurende en na alles wat je met je paard doet. Je kunt je neutraal spelen met je trainingstouw, je stick en string, je sjabrak, je zadel, je handen, kortom met alles wat je tot je beschikking hebt. Je moet je paard zo’n vertrouwen kunnen geven dat je je neutraal kan toepassen op alle delen van zijn lichaam en zijn er moeilijke plekken, dan heb je daar aandacht voor zonder het paard te dwingen (verwijderen en weer benaderen-zie later).  Om de kracht van je neutraal te benadrukken zal ik enkele voorbeelden geven met een paard dat nog nooit is bereden. Dit betekent wel, dat je ervaring moet hebben en het neutraal erg goed moet beheersen. Ik houd twee richtlijnen in gedachten. Ik zie het volgende eindresultaat:

-Ik zit op mijn paard, ben gelukkig en ontspannen en het paard is ontspannen.
-Ik vraag het paard om toestemming en doe geen aannames. Ik ga mijn paard bewijzen dat ik vriendelijk en 100 % betrouwbaar ben.
Dit vertrouwen ga ik opbouwen door hem te krabben waar hij het toelaat. Van daaruit ga ik langzaam naar de plaatsen waar hij zoiets heeft van; “Ho ‘s even, dat weet nog zo net nog niet.” Zijn houding zal veranderen en hier hou ik rekening mee. Ik kijk hoe ver ik kan gaan en onthoud dit voor een volgende keer om te kijken of ik vooruitgang boek. Als hij me op deze plaatsen makkelijk toegang geeft, weet ik dat hij zijn lichaam aan mijn handen heeft toevertrouwd.
Van hieruit breid ik het krabben uit om te zien hoe veel hij toelaat. Sommige paarden lijken alles OK te vinden, als het maar langzaam en zachtjes gaat. Dit zijn de paarden waar mensen omheen leren sluipen omdat het paard anders misschien schrikt. Ik doe het tegenovergestelde.

Ik zwaai met mijn touw. Ik huppel op en neer. Ik struikel om hem heen tot hij er ongevoelig voor is. Terwijl ik dit doe heb ik een lach op mijn gezicht en een ontspannen lichaamshouding. Hij kan in het begin bang zijn of schrikken. Vrij snel zal het paard ervan overtuigd zijn dat ik met mijn ontspannen houding een onschuldig persoon ben.

Ik houd dit proces vol tot hij rustig en ontspannen is.

Het leven van een prooidier is al eng genoeg. Zijn instinct prent hem in om waakzaam te zijn om te overleven. Dit oerinstinct is ook in onze paarden nog sterk aanwezig. Paarden moeten over hun aangeboren angst en wantrouwen heen komen, voor ze partners kunnen zijn. De eerste stap is, dat ik moet bewijzen dat ik een vriend ben, wat er ook gebeurt.Als ik merk dat mijn paard mentaal aan het veranderen is en me anders aankijkt, zijn hoofd laag houdt en zijn spieren ontspant, alleen dan zal ik een stapje verder gaan en toestemming vragen om op zijn rug te gaan zitten. 

Zijn rug is een geheel nieuw gebied en meer neutraal is hier nodig. Als ik dit al vanaf de grond heb gedaan, zit het meeste werk er al op. In een vrij korte tijd zal hij mij toestaan op zijn rug te gaan liggen, te knielen, te staan, van hem af te schuiven aan beide kanten, zijn achterhand om te zetten en dan pas zal ik mijn benen schrijlings over zijn rug laten glijden. Dit is een erg kwetsbare positie.
Dit gehele proces is niets anders dan je neutraal. Als ik het goed doe, zal al het andere snel en makkelijk gaan, omdat we het vertrouwen van het paard hebben verdiend. Ik heb immers voor alles toestemming gevraagd en me niet als een roofdier gedragen. Paarden passen zich ongelooflijk snel en goed aan en ondergaan erg snel veranderingen, waarschijnlijk sneller dan elk ander levend wezen.

Hier zijn enkele manieren om een eerste impressie te maken op je paard.

Houd je leadrope ongeveer een meter van het halster af vast en ontspan jezelf.
Kijk niet naar je paard en vraag nog niets van hem. De meeste mensen pakken een paard kort bij het halster en leiden hem gelijk weg, binden hem vast of gaan gelijk longeren, meestal zonder introductie of toestemming. Doe het tegenovergestelde en je paard zal blij verrast zijn en het verschil gelijk opmerken.

Leer om je paard een glimlach te geven. Glimlach en heb een ontspannen en vriendelijke lichaamshouding.
Als mensen een beetje bang zijn is dit erg moeilijk, maar je zult er veel punten mee scoren.
Direct oogcontact kan voor een paard erg bedreigend zijn en als je jezelf hier bewust van bent, zul je zien dat paarden een mens vaak niet direct willen aankijken, maar hun hoofd wegdraaien, ze kijken de andere kant op. Als een paard meer zelfverzekerd wordt, zal hij je steeds meer gaan aankijken, zijn oren op je richten en meer geïnteresseerd zijn.Maak de tijd die je samen hebt net zo leuk voor hem als voor jou.
Paarden krabben en knabbelen graag aan elkaar. Leer je paard te krabben zoals een ander paard i.p.v. hem te aaien. Zoek zijn jeukende plekken. Wees voorzichtig met plekken waar hij overgevoelig is en gebruik ‘verwijderen en opnieuw benaderen’ om hem zelfverzekerd te krijgen voor deze plaatsen. Maar boven alles, wees geduldig.
Probeer de dingen progressief te doen tot je je paard uiteindelijk overal kunt aanraken, aaien en krabben, zelfs onder zijn staart. Bedenk dat veel wat je met je paard doet een neutraal is.

Denk aan voeren, water geven, borstelen, wortels geven en soms gewoon aanwezig zijn zonder iets te vragen. Paarden zijn vaak dikke vrienden met de groom en ergeren zich aan de ruiters omdat deze alleen maar om prestaties vragen. Je neutraal is de hoeksteen van een gezonde relatie met paarden. Het is het fundament van het paarden alfabet.


Wordt provocatiever, breid je neutraal uit.

Als je je paard overal aan kunt raken kan je je neutraal gebruiken om je paard ongevoeliger te maken voor potentiële verrassende dingen zoals regenjassen, paraplu’s, fietsen, motoren, auto’s, vrachtwagens, hooirollen, frisbees, ballonnen, rennende springende struikelende klappende mensen, wapperende zakken etc. De variatie is eindeloos. Gebruik je verbeeldingskracht om je paard te helpen te begrijpen dat dit allemaal niet bedreigend voor hem is. Als hij daarvan overtuigd is zal zijn angst verdwijnen. Hij zal erop gaan letten hoe jij op potentiële angstige dingen reageert. Als hij je respecteert en jij laat totaal geen angst zien, zal hij je volgen.Bevestigen/verbeteren, geen beloning.

Bestraffing en beloning werken niet voor paarden. Bestraffing gaat vaak samen met een attitude van angst en ontevredenheid waardoor het paard je ziet als een roofdier.

Een bestraffing komt meestal te laat en het paard kan de link tussen de straf en het ongewenste gedrag niet leggen. Of erger nog, je straft het paard voor zijn ongewenst gedrag, terwijl het paard angstig is. Dit is geen goede reactie op gedrag dat voortkomt uit “zijn instinct”.


Wat werkt is een positieve en negatieve bevestiging.

Ik gebruik graag het voorbeeld van stroomdraad. Als je het aanraakt krijg je een schok en dat is een negatieve bevestiging. Hier zit geen emotie achter. Dus als een paard het aanraakt krijgt hij gelijk het bericht dat hij een foutje maakt. Hij zal het alleen zichzelf kwalijk nemen. Als de aanraking weg is, is de stroom ook weg (dit is een snelle verlichting).

Er zijn twee manieren van bevestiging/verbetering: Ritmische beweging (krabben) en ontspanning (terugtrekken of bij je paard zijn zonder iets te vragen).


Er zijn twee manieren van negatieve bevestiging/verbetering, namelijk ritmische druk en constante druk.
Als een paard je probeert te bijten en je geeft hem een tik, dan trekt hij zich snel terug en mis je hem (hij wint). In plaats van een tik geven, kan je ook met je armen flapperen als hij je wilt bijten. Doe dit op het juiste moment en kijk hem niet eens aan, zodat hij met zijn neus tegen jou flapperende arm aankomt. Dit is een negatieve bevestiging en een paard zal hier slechts enkele keren tegenaan lopen voor hij zijn gedrag zal veranderen.

Positieve bevestiging werkt ogenblikkelijk, waar beloning vaak te laat komt. De kleinste poging van het paard om iets goed te doen, is het moment van het wegnemen van druk.  Het paard ervaart wegnemen van druk als positief en dit zal ervoor zorgen dat dit gedrag vaker voorkomt.Als je alle druk van je paard wegneemt, hem niet aanraakt, loslaat en ontspant, ben je ook in neutraal.

Een andere manier om je neutraal te gebruiken is om met een constante druk met je vingers je paard  te laten wijken. Dat ziet er als volgt uit; aai-wacht-druk-wijk-aai. Dit zorgt ervoor dat je paard geen negatieve gevoelens heeft bij het drukken van je vingers als je hem vraagt te wijken. Vriendelijkheid zonder controle voorspelt een ramp. Er zijn veel voorvallen waar mensen hun paard aaien, voeren of vriendelijk tegen hen zijn, waarbij het paard geen respect heeft. Deze paarden hebben geleerd dat mensen niet gevaarlijk zijn, proberen de mensen te domineren, duwen, bijten, opjagen en rond te sleuren. In een kudde is de rangorde erg belangrijk. Als je je niet gedraagt als een leider, dan zal het paard denken dat het zijn taak is het leiderschap over te nemen.


Gebruik je neutraal als een deel van je training.
Zie je neutraal niet over het hoofd, ook niet als je paard vriendelijk genoeg is.
Maak je er ook niet te snel vanaf, door te denken dat het genoeg is als je paard stil staat. Je neutraal is de geheime kennis die paardenmensen moeten hebben om het vertrouwen van paarden continue te bevestigen.


Als je het vertrouwen hebt verdiend, kan je beginnen met bijvoorbeeld de vraag om te wijken voor druk, de B van het paarden alfabet.